Långvinds Kapell

Kapellet5.jpg

Kapellet har sin verksamhet koncentrerad till sommarmånaderna då helgsmål hålls
varje lördagskväll med kyrkkaffe. Även traditionell gudstjänst äger rum några gånger per år.
Traditionellt sker även julotta i kapellet.
Kapellet står öppet varje dag sommartid för besök och enskild andakt.
Kapellet upplåts för förrättningar som vigsel och dop.

Föreningar och enskilda har skänkt inventarier och övriga gåvor för kapellets utsmyckning.
En brudkrona är skänkt och får enligt överenskommelse lånas.


Vigslar och dop
Bokning/information:
Församlingsexpedition: 0650 - 765 40
Pärlennart Larsson 070-576 98 22,  0650 -126 61


Kapellföreningen
Långvinds kapell förvaltas sedan 1976 av en ideell organisation , Långvinds kapellförening .
Den första uppgiften var att ta sig an uppgiften att skapa förutsättningar för och sedan genomföra
restaurering av byggnaden. Restaureringen är nu i huvudsak genomförd.
Föreningens syfte är att enligt dess stadgar främja det religiösa livet i Långvind.