Styrelse

Styrelsen för Långvinds bruksmiljöförening har under 2018 bestått av:

Ordinarie                   Pärlennart Larsson
                                   Ulla Bergström 
                                   Mats Persson
                                   Carl Erik Tottie
                                   Hans Grönlund
                                   Inga-Britt Persson

Suppleanter  
            Elvy Sjödin   

                                   Alf Wahlström
                                   Sara Johansson

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Som ordförande har Carl Erik Tottie fungerat,
som kassör Mats Persson och som sekreterare Ulla Bergström. Styrelsen har inte arvoderats.

Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 76 plus en hedersmedlem.
Medlemsavgiften har varit 100 kr.