Göra i Långvind

ÄTA/FIKA
Café Bränneriet är öppet sommartid för servering av fika och enklare maträtter. Beställningar även andra tider på året.

VISNINGAR                                                                                                                                                                                                                                                                         Guidade visningar i bruksmiljö, förhandsbeställs. 

KOLHUSET
Iordningställt för teater, föreläsningar, uppträdanden, servering och mycket annat under sommartid.

VANDRA
Rundvandring efter naturstigen och andra vandringsleder i omgivningarna. De flesta stigarna är skyltade ”självguidning”.

MUSEUM
Bruksmuseet är öppet sommartid. En fotoutställning med gamla Långvindsbilder visas i Brandstationen.

Bad- och sjöliv
Fina badplatser finns, belägna ca 6 km söder om Långvinds bruk. Dessutom finns bra badmöjligheter i några av de insjöar som passeras på väg till Långvind (Norasjön och Hedasjön)

Gästplatser för fritidsbåtar finns. Likaså permanenta båtplatser vid iordningställda anläggningar vilka uthyres årsvis i mån av plats. Skärgården i området bjuder på en omväxlande miljö. Många bra "naturhamnar" för den som söker en oexploaterad skärgårdsmiljö.
Fiskemöjligheterna är goda, även från strand. Fisket i havet är fritt för sportfiske. I insjöarna gäller fiskekort.

Naturskyddsområde
Finns i närheten av havsbadet i Snäcken, och är lokaliserat till en särpräglad strandmiljö med klapperstensfält och sandrevlar. Det har en fauna och
ett fågelbestånd som annars är rätt ovanlig i dessa trakter.

Stenåldersboplats
Hedninghällan, en omtalad boplats från yngre stenåldern. Särpräglad klippformation som för ca 4000 år sedan var belägen intill havet. Intressanta fynd har gjorts i samband med utgrävningar. Fynd som finns dokumenterade visas på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Hedninghällan är belägen ca 6 km väster om Långvinds bruk, därefter gångstig ca 2 km (skyltat).

Skidspår
Under säsongen finns preparerat skidspår från Långvinds Bruk och söderut mot fritidsområdet.