Bruksmiljöföreningen

Bruksmiljöföreningen arbetar för att bevara, dokumentera och åskådliggöra bruksmiljön och närliggande intresseområden till Långvinds bruk.

Under de senaste åren har det genomförts en hel del projekt med inriktningen att bevara bruksmiljön. Ett antal byggnader har fått en rejäl ansiktslyftning. Det har också satsats på serviceåtgärder gentemot turismen. De gjorda satsningarna har stor del finansierats med EU-medel. Mycket återstår dock i frågan om såväl turismen som bruksmiljöbevarande. Föreningens vision är att restaurera och underhålla alla objekt som har en anknytning till bruksmiljön.

Vill du medverka till att bevara och om möjligt återställa kulturmiljön i Långvinds brukssamhälle? Då är du varmt välkommen som medlem i vår förening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Långvind och bruksmiljön är ett flertal aktiva föreningar och organisationer knutna.
Alla med ett huvudsyfte att bevara, dokumentera och åskådliggöra bruksmiljön och närliggande
intresseområden, samt turistsatsningar.
Projektplanering och genomförande sker i samarbete med museer, kommun, länsstyrelsen med flera.

Under de senaste åren har det genomförts en hel del projekt med inriktningen att bevara bruksmiljön. Ett antal byggnader har fått en rejäl ansiktslyftning, tillika har det satsats på serviceåtgärder gentemot turismen. De gjorda satsningarna har finansierats till stor del med EU-medel. Mycket återstår dock i frågan om såväl turismen som bruksmiljöbevarande.

Ett antal satsningar kommer att startas inom en nära framtid. Det handlar då om ytterligare ett antal byggnader med påtagliga renoveringsbehov. Ett bruksmuseum är planerat. Likaså satsning på en utbyggnad av gästhamn samt iordningställa för "enklare boende", riktat mot främst turismen. I planerna ligger dessutom att restaurera den badplats som en gång funnits i närheten av hamnmagasinen. Över ett längre tidsperspektiv är visionen att restaurera och underhålla alla objekt som har en anknytning till bruksmiljön.

En studiecirkel finns som arbetar med att ta fram fakta och bildmaterial kring Långvind från en gången tid. Tyngdpunkten ligger under den senaste hundra - årsperioden. Målsättningen är att sammanställa uppgifter för att så småningom publicera "Historiken om Långvind".

Välkommen som medlem i Långvinds bruksmiljöförening
Vill Du bli medlem i bruksmiljöföreningen eller kapellföreningen?
Kontakta:
Pär Lennart, 0650 - 126 61 (kapellföreningen )
Lennart Persson, (bruksmiljöföreningen ).

Välkommen som medlem och stöd vår förening!