Långvinds Bruk

1.gif

Du finner vårt lilla rofyllda brukssamhälle intill havet, mellan Söderhamn och Hudiksvall. Bruket grundades under den svenska stormaktstiden på 1600-talet då ett järnbruk anlades här för att producera järn till den svenska vapenindustrin. Idag möts besökande av en intressant kulturhistoria. Herrgården är det självklara blickfånget i miljön. En kulturhistoriskt intressant byggnad, både in- och utvändigt, som inte lämnar någon oberörd.

Välkommen!

VISNINGAR
Guidade visningar i bruksmiljö, förhandsbeställes. Läs mer

KOLHUSET
Iordningställt för teater, föreläsningar, uppträdanden, servering och mycket annat under sommartid. Läs mer

VANDRA
Rundvandring efter naturstigen och andra vandringsleder i omgivningarna. De flesta stigarna är skyltade ”självguidning”.

MUSEUM
Bruksmuseet är öppet sommartid. En fotoutställning med gamla Långvindsbilder visas i Brandstationen.

BO
Enklare boende finns i området liksom husvagnscamping och en gästhamn vid hamnmagasinet. Läs mer under boende

SERVICE
En servicebyggnad finns som innehåller pentry för självhushåll, dusch, bastu och tvättstuga.

Miljön i övrigt präglas av många fascinerande lämningar från industriepoken som t.ex. masugn, ångsågverk, stångjärnshammare, kapellet, dammanläggningar och mycket annat. Många av byggnaderna och anläggningarna genomgår, eller har genomgått, omfattande restaureringar. Långvindsbruks miljö domineras i dag av herrgården, uppförd omkring år 1800 och tillbyggd 1896. Bruksmiljön i övrigt består av ett flertal byggnader för olika ändamål: Masugnsruinen och andra ruiner och lämningar från järnbruksepoken, t.ex. smedjor, kolhus, malmkaj, timmerhantering. Ångsågen är en av få bevarade i vårt landskap och användes ända till mitten av 1950-talet. Den är inte komplett och behöver restaureras. Från havssidan domineras bilden av ett antal gamla hamnmagasin samt spannmålsmagasin i en säregen byggnadsteknik.

"Centrum" i Långvind (förutom herrgård och kapell) är dels "stallplan" med ladugårdsbyggnader och förråd med anor i den tid ett aktivt jordbruk bedrevs och dels tre äldre byggnader delvis uppförda i slaggsten. De användes som bränneri, kolhus, sliperi, affär med mera. Dessa byggnader är till stor del nyligen renoverade. Kolhuset har dessutom anpassats för att sommartid kunna användas som teaterlokal, samlingslokal eller möjligen för dans och servering.

Genom samhället rinner en liten å med ett flertal dammanläggningar och andra spår från industritiden och timmerflottningen. Den lummiga växtligheten bidrar till att framhäva bruksmiljöns idylliska prägel. Skogen och den rika växtligheten, t. ex. inslag av ädelträd och andra växter som annars är sällsynta på våra breddgrader, gör Långvind till en guldgruva för botanikintresserade.

En naturstig finns iordningställd i bruksmiljöns närhet. Här finns omfattande information om såväl naturen som brukets historia.
Att stigen dessutom passerar storslagen skogsnatur med inslag av intressanta arter gör ju inte saken sämre!